Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και της Επιστήμης Η/Υ