Για τη δημιουργία απλών και μικρών ηλεκτρονικών παιχνιδιών θα δίνονται οδηγίες.