Το Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Εκπαίδευσης στην Πάφο δημιουργεί την δική του Ιστοσελίδα με βασικό στόχο την καλυτέρη επικοινωνία με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης στην Επαρχία μας, μέσω ανάρτησης ανακοινώσεων σε πρώτη φάση. Σε σύντομο χρονικό διάστημα τα σχολεία θα μπορούν να υποβάλλουν τις απουσίες των καθηγητών καθώς και τα έντυπα για τα αθλητικά απογευματα των Γυμναατών ηλεκτρονικά

Logging in

Για περισσότερη ασφάλεια τα σχολεία θα πρέπει να συνδέονται με κωδικούς οι οποίοι θα τους δωθούν όταν η ιστοσελίδα θα είναι έτοιμη για πλήρη χρήση.

Ομάδα Προγραμματισμού & Μηχανογράφησης